MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:

1.1 SATICI

Ünvanı: Yaşarlar Rulman ve Endüstri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Mersis No:

Adresi: Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi No:26/6 Işıkdağ Plaza

Tuzla/İstanbul

Telefon:

Fax:

Email:

1.2 ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

Email:

Vergi Dairesi:

Vergi No/T.C No:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri, nitelikleri ve satış fiyatı

belirtilen ürün ile ilgili olup ilgili ürün teslimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin

belirlenmesidir. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. TİCARİ VEYA

MESLEKİ AMAÇLARLA YAPACAĞINIZ SATIN ALIMLARDA BU SÖZLEŞME/

FORM ve BURADA TAAHHÜT EDİLEN TESLİM SÜRELERİ, CAYMA VE İADE

HAKLARI GİBİ HAKLAR GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. TİCARİ VEYA MESLEKİ

AMAÇLARLA YAPACAĞINIZ SATIN ALIMLARDA TÜRK TİCARET KANUNU

VE TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ:

Satın alınan ürünün adı, modeli, ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli

ve ödeme şekli ve diğer satış özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

3.1 Ürün Adı: 

3.2 Adedi: 

3.3 Satış Fiyatı (KDV dâhil) 

3.4 Ödeme şekli:

3.5 Teslimat Adresi: 

3.6 Teslim Edilecek Kişi: 

3.7 Fatura Adresi: 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, https://www.yasarlarrulman.com.tr internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün

temel özelliklerini, ürünün teslim edilmesine ve ifa edilmesine ilişkin ön bilgilendirme

formunu okuduğunu, satış fiyatı ve ödeme şekli konusunda bilgi sahibi olduğunu ve

elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI iş bu sözleşme

öncesinde kendisine elektronik ortamda gönderilen Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu ve

onayladığı gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2 ALICI, SATICI’nın internet sitesi üzerinde yer alan birtakım uygulamalar ile kredi kartı

(Master, Visa vb), banka havalesi, kapıdan ödeme aracılığı ile ödeme yapabilir. Siparişlerin

işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından ve/veya havale ile

ödemenin tam ve eksiksiz olarak satıcının hesabına ulaştığı zamandır. Sınırlı sayıda üretilen

ürünlerin satışında ödemeyi gerçekleştirme zamanı dikkate alınmaktadır. İşlem sırasında

ödeme işlemi ilk tamamlanan kullanıcıya öncelik tanınmaktadır.

4.3 Sözleşme konusu ürüne ilişkin ürün bilgilendirme metni, Siparişin işleme alınması

tarihinden itibaren en fazla 30 gün içerisinde ALICI’ın belirttiği e-posta adresine elektronik

ortamda gönderilir.

4.4 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları

ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı

verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun,

tüketici tarafından seçilen sürüm/versiyonda sağlanmasından sorumludur.

4.6 Ürün bilgilendirme metninin ALICI’a gönderilmesinden sonra ALICI’a ait kredi kartının

ALICI’ın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı

olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun ürün bedelini

SATICI’ya ödememesi halinde ALICI’ın kendisine ürün teslim edilmiş olması kaydıyla

ürünün 3 gün içerisinde ücretini ödemesi zorunludur. Ayrıca Ürünün bu aşamada

kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi veya sair şekilde orijinalinin değişmesi

suretiyle veya başka biçimde zarar görmesi halinde sorumluluk ALICI’a aittir.

4.7 SATICI mücbir sebepler, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme

konusu ürünü süresi içerisinde teslim ve/veya temin edemez ise durumu ALICI’a bildirmekle

yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise

emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına

kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. ALICI’ın siparişi iptal etmesi halinde ödediği

tutar, ödemeyi yaptığı şekilde 14 gün içerisinde kendisine iade edilir.

4.8 Şayet https://www.yasarlarrulman.com.tr internet sitesinde satışta bulunan ürün tamamen

özel tasarım olan ve/veya sınırlı sayıdaki ürünlerden ise, stoklardaki güncellemelere rağmen

elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmesi durumunda derhal siparişi veren ALICI’a

elektronik posta yolu ile bildirilir. ALICI’ın talebine göre siparişin tedarik edilmesi

beklenebilir, değiştirilebilir ve/veya haklı bir sebep olması halinde SATICI, sözleşmeden

doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’a eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün

tedarik edebilir. Aksi hallerde SATICI, sipariş edilen ürünün ifası yerine getirmesi

imkansızlaşması halinde, durumdan ALICI’ı haberdar ederek 14 gün içerisinde ürünün

bedelini ve/veya ALICI’I borç altına sokan her türlü belgeyi iade eder.

4.9 Ödemenin kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kullanılarak yapıldığı durumlarda, kartın bir

başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre işlem yapılır.

4.1 Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli

Satış sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı

Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik gereğince 3 yıl boyunca SATICI’nın

sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, ALICI talep etmesi halinde söz

konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

4.11 SATICI’ya Üye olurken verdiğiniz, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep

telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler

Hakkında Yönetmelik gereğince rızanıza mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı

Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. ALICI, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz

olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkını haizdir.

4.12 SATICI, ALICI tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin

tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin

diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar.

4.13 ALICI siparişi gerçekleştirirken veri girişinde maddi bir hata yapması halinde, siparişe

onay vermeden önce, sipariş özetini görme, sistemde belirtilen şekilde düzeltme ve değiştirme

hakkına sahiptir.

4.14 İş bu sözleşme sebebi ile sistemde kayıtlı bulunan kişisel verileniz rızanız dışında kanuni

zorunluluklar ve/veya yasal mercilerin talebi ve/veya Satıcı tarafından adli sürecin

başlatılması durumları haricinde herhangi bir şekilde 3 kişi/ler ile paylaşılmayacaktır.

İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar,

hizmetin ifası, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site

gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde

tutmaktadır. Bunun dışında, yasal mercilerce talep edilmesi durumunda, kullanıcılara ve

sözleşme konusu hizmet ve/veya mala ilişkin veriler ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile

paylaşılmaktadır.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

5.1 https://www.yasarlarrulman.com.tr/ internet sitesinden satın alınan ürünlerin ayıp

sebebiyle iade olacağı durumlarda eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü

SATICI malın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICI’a yazılı

olarak bildirim yapılır. ALICI’ın eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirilmesinin

kabul edilmemesi durumunda mail yolu ile bilgilendirilir ve bu takdirde ücret iadesi 14 gün

içinde yapılır.

5.2 ALICI’ın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI tarafından ya da SATICI ile kredi

veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, bedel iade seçimlik hakkının

kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme

yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Ancak bunun için, bedel

iade seçimlik hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi

gerekir.

5.3 Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap

bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya

kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

5.4 İşbu sözleşme dahilinde; ALICI’ın istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları

doğrultusunda hazırlanan, tasarlanan ve/veya kendi istediğine göre geliştirilen tüm ürünler ve

niteliği itibarı ile artık geri dönüşümü mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz.

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının

kontrolünde olmayan ürünlerde, Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda

hazırlanan mallarda, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde,

Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür,

paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, tesliminden sonra başka ürünlerle

karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde ve malın tesliminden

sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf

malzemelerinde, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli

yayınlarda, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilme ilişkin hizmetler ve

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi

mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılmaz.

5.5 https://www.yasarlarrulman.com.tr internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın

alımların gerçekleşmesi halinde, iş bu sözleşmenin dayanağı olan 6502 Sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri yerine, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar

Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

5.6 https://www.yasarlarrulman.com.tr internet sitesinden Tüketici sıfatı taşımayan satın

alımların gerçekleşmesi halinde temerrüde ilişkin hükümlerde Borçlar Kanunu ve Ticaret

Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE- 6 UYUŞMAZLIK HALİNDE BAŞVURULMASI GEREKEN MAKAM VE

YETKİLİ MAHKEME

6.1 İş bu sözleşme sebebi ile ALICI tüm şikayet ve itirazlarını, 6502 sayılı Tüketicilerin

Korunması Hakkındaki Kanun’da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince her yıl

belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak, ALICI ‘ın malı satın aldığı veya ikametgahının

bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ve/veya yetkili Tüketici

Mahkemelerine başvurabilir.

İş bu 6 maddeden oluşan mesafeli satış sözleşmesi .......... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak

taraflar arasında elektronik ortamda akdedilmiş olup, Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’ya

elektronik posta yoluyla gönderilmiştir. ÜYE her halükarda işbu Sözleşmenin bir kopyasına

https://www.yasarlarrulman.com.tr adresinden ulaşabilecektir.